در باره‌ی من

میلاد میرمحمدصادقی (صادقی) هستم. دانشجوی دکترای تخصصی علوم ارتباطات. داستان‌نویس، محقق و مترجم.

  • تألیف کتاب تحلیل شبکه‌های اجتماعی با نودیکس‌ال (نشر کیان‌رایانه سبز)
  • تألیف مجموعه داستان کی‌سیب می‌خوره (نشر کتابسرای تندیس).
  • تألیف مقاله‌ی «بررسی چگونگی جریان اطلاعات ادبی در شبکه‌ی اجتماعی آنلاین فیس‌بوک»، در نشریه‌ی فرهنگ ارتباطات 
  • تألیف مقاله‌ی «بررسی جایگاه و توانایی اثرگذاری قشر "رهبران شبکه‌ای" در شبکه‌ی اجتماعی آنلاین فیس‌بوک» در نشریه‌ی علمی‌-پژوهشی مطالعات میان‌فرهنگی و نیز برگزیده‌ی همایش روز رسانه‌های اجتماعی برای ارایه‌ی این مقاله.
  • تألیف مقاله‌ی «آیا سنجه‌های تحلیل شبکه‌ی اجتماعی در تمام شبکه‌های اجتماعی کارآست؟» در شماره‌ی 56 کتاب ماه علوم اجتماعی.
  • تألیف مقاله‌ی «مدل لوزی، مدلی برای ارتباطات میان‌فرهنگی در شبکه‌های اجتماعی مجازی» (در دست انتشار در مجله‌ی علمی پژوهشی دانشگاه اسلامی) و نیز برگزیده‌ی همایش ملی فرهنگ و تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف (اردیبهشت 93).
  • مشاوره‌ی تز دکترای خانم مریم اسکافی با عنوان «اثر شبکه‌های اجتماعی در طلاق عاطفی».
  • مدرس دانشگاه علمی‌کاربردی واحد 41 تهران.
  • مدرس کارگاه‌های تحلیل شبکه‌ی اجتماعی.
  • در حال حاضر مشغول به ترجمه‌ی کتاب «تحلیل شبکه‌ی اجتماعی، سنجه‌ها و کاربردها» هستم.

مطالب مرتبط

گفت‌وگویم با سایت خبرگزاری کتاب


تماس با من

Shortstory2002@gmail.com

09128402018